KONTAK

ALAMAT KAMPUS
Kampus I UMA
Jalan Kolam Nomor 1
Telp. 061-736 6878
Fax. 061-736 8201 Medan 20223
E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Kampus II UMA
Jalan Setia Budi Nomor 79 B / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A
Telp. 061-822 5602, 061-820 1994 Fax. 061-822 6331 Medan 20122
E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id